Een bovengemiddeld intelligent persoon geestdodend werk laten doen is zo ongeveer hetzelfde als hevig vloeken in de kerk. In beide gevallen levert het niets dan ellende op. En toch is dat precies wat er elke dag gebeurt binnen ontelbaar veel Nederlandse bedrijven.

Onnodig handmatig werk
Wist u dat het gemiddeld zo’n 5 uur kost om ruwe data om te bouwen naar genormaliseerde data, die vervolgens zo geëxporteerd kan worden, dat Excel ermee uit de voeten kan? Dure business intelligence systemen leveren vaak bakken informatie, maar niet per definitie hetgeen nodig is voor het verbeteren van de bedrijfsresultaten. Sterker nog, vaak is de output uit dergelijke systemen zo uitgebreid dat het de lees- en bruikbaarheid danig in de weg staat. En dat terwijl het gemiddelde bedrijf juist graag duidelijke en bovenal deel- en bewerkbare informatie wil. De hbo-er die verantwoordelijk is voor het delen van relevante, dynamische en vooral leesbare informatie voor iedereen binnen de organisatie, besteedt gemiddeld zo’n 5 uur van zijn werkweek aan het ombouwen van ruwe data, omdat het dure business intelligence systeem hier niet geschikt voor is. Dus wordt het handwerk. Zoals gezegd: geestdodend en tijdrovend. En bovendien weinig motiverend voor iemand met die capaciteiten.

Van geestdodend naar open-minded
U kunt zich voorstellen hoe diezelfde hbo-ers van hun stoel opveerden toen we ze vertelden dat deze wekelijks terugkerende klus voor altijd tot het verleden behoorde. We zagen grijnzen die liepen van oor tot oor. Ongelogen waar. Hoe dat zit? Binnen Texas Digital gebruiken we de vele mogelijkheden van Excel in combinatie met onze dynamische informatieborden. DIKA noemen we dat, wat zoveel wil zeggen als get up and go! De afkorting staat voor Data – Information – Knowledge – Action. In gewoon Nederlands: data wordt pas interessant als het is omgezet naar relevante output waar gerichte acties op ondernomen kunnen worden. Het eindresultaat van de combinatie tussen Excel en dynamische informatieborden is leesbare informatie, die feitelijk als een soort basisbestand naar iedereen binnen de organisatie verstuurd kan worden. De basisbestanden zijn niet blijvend te veranderen, maar wel flexibel te muteren al naar gelang ieders behoefte. Door deze tweedeling blijft de integriteit en juistheid van uw informatie volledig gewaarborgd, zonder dat het ten koste gaat van de veelzijdigheid. Zo wil een teamleider waarschijnlijk zien hoe lang het gemiddeld duurt voordat een call binnen het callcenter wordt beantwoord, terwijl de trafficer juist de actuele leegloop op afdelingsniveau wil bekijken. De ondersteunende software voor deze koppeling heet ODIN. Het pakket verzamelt uit bronnen Avaya, Oracle, Cisco, Siebel, InIn, SAP, Verint, Epic en vele anderen.

Van strategisch naar tactisch niveau
Die handige hbo-er is door de bank genomen prima in staat om de eenvoudig verkregen resultaten in Excel zo vorm te geven dat ze prachtig presentatiemateriaal vormen op de maandelijkse medewerkersbijeenkomst of de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. In praktijk heeft iedereen vanuit zijn of haar verantwoordelijkheden binnen de organisatie een andere informatiebehoefte. Eén ding hebben de professionals gemeen: de geleverde data moet solide en integer zijn, want daar staat of valt het mee. Het mooie van het hele concept is de bewezen toepasbaarheid op alle niveau’s. Van het operationele dagniveau, bij zoiets basaals als oplopende wachtrijen tot tactisch, strategisch en zelfs historisch niveau. Rapportages. Spannender kunnen we het niet maken. Wél leesbaarder.